ข่าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา (3)


คำสั่ง (2)


อบรม - สัมนา (2)

โครงการอบรมมัคคุเทศก์

งานประกันคุณภาพการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศน์ ให้แก่ นิสิต นักศึกษา จาก 5 สถาบันการศึกษา และประชาชนที่สนใจ ในวันที่ 25-26 ก.ค. 56 ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมี พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


< Click ชมภาพกิจกรรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ที่นี่ >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 4 ก.ค. 56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติเช้า และ วันที่ 6 ก.ค. 56 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง โดยมีพระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย,ดร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยเน้นเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

< Click ชมภาพกิจกรรม ที่นี่ >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิปัญญาบรรพชน

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกการทำ ตุงและโคมล้านนา โดยครูจักรพันธ์ ชัยแปง ครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๖ / ศิลปินพื้นบ้าน เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ และ วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาติดต่อลงชื่อสมัคร ได้ที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องศูนย์บริการวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Download คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คำสั่งที่ ๖๐๘/๒๕๕๖ และ คำสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๕๖ "ที่นี่"

Download กำหนดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม "ที่นี่"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สกอ.แจ้งการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online อย่างเป็นทางการ

สกอ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2554 หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีการปรับแก้ไขรายการข้อมูลพื้นฐานให้มีความสะดวกในการใช้งาน ปรับปรุงระบบการจัดพิมพ์รายงานประจำปีฯ ปรับปรุงระบบการคำนวณในบางตัวบ่งชี้ให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขในทุกระดับ ฯลฯ ซึ่งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สกอ. จึงขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2554 อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นี้

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download เอกสาร แบบสำรวจข้อมูลของอาจารย์พิเศษทั้งหมด "คลิ๊กที่นี่"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ งานประกัน : web counter

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

--------------------------------------------------------------------

CHE QA Online System

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

การบริหารความเสี่ยง : Risk Management (RM)

--------------------------------------------------------------------

การจัดการความรู้ : Knowledge Management (KM)

--------------------------------------------------------------------

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

(Thai Qualifications Framework for Higher Education)

--------------------------------------------------------------------

การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส.

คู่มือ / ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.

รายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรม 5ส.

เคล็ดลับในการดำเนินกิจกรรม 5ส.

-------------------------------------------------------------------

..............................................

งานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. ล้านนา
www.qa-mbulanna.com

..............................................

--------------------------------------------------------------------

ปฏิทินกิจกรรมงานประกัน

สิงหาคม 2556 
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
        1 2 3
4 5 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

  ** 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

--------------------------------------------------------------------